Slide 4 Slide 3 Slide 1 slide2

Ateliér MYRONumělecká a zahradní keramika

My-idea

My-idea

amicus.com.ua

 

 

 

Autorova umělecká tvorba se vyznačuje originálním stylem s důrazem na detail, který v kontrastu s mnohdy hrubými a zjednodušenými liniemi a hmatatelnou „surovostí“ použitého materiálu i povrchové úpravy vyjadřuje napětí a dynamiku díla. Tento styl autor uplatňuje hlavně ve figurální tvorbě, která je proto nezaměnitelná. V užitkové a dekorativní tvorbě autor rovněž využívá originality uměleckého individuálního zpracování daného prvku,kdy téměř není možné vytvořit dva naprosto identické objekty. Tento fakt hraje významnou roli při zakázkové výrobě, kdy zadavatel díla „tvoří“ zakázku společně s autorem, přičemž často dochází přímo k „brainstormingu“, naladění na stejnou vlnu a výsledkem je v ideálním případě autorova inspirace k vytvoření díla, o kterém zadavatel snil…Proto některé fotografie a reference použité v tomto webu slouží k Vaší inspiraci, kdy určité objekty lze replikovat pouze rámcově, některé více, některé méně.
Technika: autor upřednostňuje ostrou hlínu pálenou na vysoké teploty, která si svou formu drží i při extrémních povětrnostních podmínkách. Plasticitu děl autor často umocňuje povrchovou úpravou použitím barvítek kovů (oxidy) – zatírací technikou bez dalšího glazování, u glazovaných objektů upřednostňuje matné leštěné glazury, dále pak povrchovou úpravu technikou engoby (nástřepí). B.M.

 

Go to Top