Slide 4 Slide 3 Slide 1 slide2

OZDOBNÉ FASÁDNÍ PRVKY

Sluneční hodiny,čtyřdílný relief,šamotová hmota,oxid železa,1300.C.,v.100x95 cm.

farriachicken.com  

 

Jsou tvořeny z různých materiálů od speciálních sádrových směsí až po vysoce pálenou keramickou hmotu. Používají se na všechny druhy fasád, dají se přetírat standardními fasádními barvami. Jedná se o ozdobná i historická domovní čísla a znamení, průčelí, štíty, historizující reliéfy, římsy apod.


Domovní číslo,sádrová směs,penetrováno,zasazeno do omítky,natřeno fasádní barvou,v.25x30 cm.

Domovní číslo,sádrová směs,penetrováno,zasazeno do omítky,natřeno fasádní barvou,v.25x30 cm.

Ozdobné krajkové pásy,sádra,pásy vkládané do syrové omitky v jednotlivých , metrových dílech,retuš.

Ozdobné krajkové pásy,sádra,pásy vkládané do syrové omitky v jednotlivých , metrových dílech,retuš.

Magické oko,vystužená sádra,vsazeno do omítky,barevně upraveno dle fasády,v.130x60 cm.

Magické oko,vystužená sádra,vsazeno do omítky,barevně upraveno dle fasády,v.130x60 cm.

Letopočet,sádrová směs,penetrováno,zasazeno do omítky,natřeno fasádní barvou,v.100x60cm

Letopočet,sádrová směs,penetrováno,zasazeno do omítky,natřeno fasádní barvou,v.100x60cm

Domovní keramické číslo,šamot,železo,glazura,v.35x28 cm.

Domovní keramické číslo,šamot,železo,glazura,v.35x28 cm.

Magické oko,letopočet,sádrová směs,dobarveno fasádními barvami,v.130x80cm

Magické oko,letopočet,sádrová směs,dobarveno fasádními barvami,v.130x80cm

Sluneční hodiny,čtyřdílný relief,šamotová hmota,oxid železa,1300.C.,v.100x95 cm.

Sluneční hodiny,čtyřdílný relief,šamotová hmota,oxid železa,1300.C.,v.100x95 cm.

Sluneční hodiny,šamotová hmota,přírodní patina,v.40x40 cm.

Sluneční hodiny,šamotová hmota,přírodní patina,v.40x40 cm.

Keramický letopočet,v.40x27 cm.

Keramický letopočet,v.40x27 cm.

Domovní číslo popisné,kamenina,oxidy kovů,transparentní glazura,v.30 cm.

Domovní číslo popisné,kamenina,oxidy kovů,transparentní glazura,v.30 cm.

Letopočet,domovní č.p.,sádra,v.cca35x25 cm.

Letopočet,domovní č.p.,sádra,v.cca35x25 cm.

Keramický letopočet,v.40x27 cm.

Keramický letopočet,v.40x27 cm.

Keramická poštovní schránka,zatíraný burel,v.30x20 cm.

Keramická poštovní schránka,zatíraný burel,v.30x20 cm.

Keramická poštovní schránka,kysličník železa,v.30x20 cm.

Keramická poštovní schránka,kysličník železa,v.30x20 cm.

Keramická poštovní schránka,kysličníky kovů,v.30x20 cm.

Keramická poštovní schránka,kysličníky kovů,v.30x20 cm.

Domovní číslo popisné,kamenina,oxidy kovů,transparentní glazura,v.30 cm.

Domovní číslo popisné,kamenina,oxidy kovů,transparentní glazura,v.30 cm.

Domovní číslo popisné,kamenina,burel,v.30 cm.

Domovní číslo popisné,kamenina,burel,v.30 cm.

Domovní číslo popisné,kamenina,burel,transparentní glazura,v.30 cm.

Domovní číslo popisné,kamenina,burel,transparentní glazura,v.30 cm.

Domovní číslo popisné,kamenina,burel,v.30 cm.

Domovní číslo popisné,kamenina,burel,v.30 cm.

Klubový znak,šamotová hlína,černá glazura,přírodní patina,v.70cm.

Klubový znak,šamotová hlína,černá glazura,přírodní patina,v.70cm.

Madona,kamenina,bar.glazury,v.55.cm.

Madona,kamenina,bar.glazury,v.55.cm.

Letopočet,domovní č.p.,magické oko,sádra,v.cca35x25 cm.

Letopočet,domovní č.p.,magické oko,sádra,v.cca35x25 cm.

Poštovní schránka,kamenina,burel,,v.50cm.

Poštovní schránka,kamenina,burel,,v.50cm.

Domovní číslo,kamenina,glazura,25 cm.

Domovní číslo,kamenina,glazura,25 cm.

Růžice,kamenina,transparentní glazura,v.20 cm.

Růžice,kamenina,transparentní glazura,v.20 cm.

Zahradní umyvadlo,kamenina,zlatá glazura,v.60 cm.

Zahradní umyvadlo,kamenina,zlatá glazura,v.60 cm.

Go to Top